Privacy

Voor de organisatie is een zorgvuldige omgang met de gegevens van bezoekers van onze website van groot belang. De organisatie verstrekt geen persoonsgegevens van u aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming.
Op deze site worden alle redelijke maatregelen getroffen om het doorzenden van persoonsgegevens naar onze site te beschermen, en om deze informatie te beschermen tegen verlies, oneigenlijk gebruik en ongeoorloofde toegang, verspreiding, verandering of vernietiging. Wij merken op dat handelingen via het internet nooit voor honderd procent veilig of storingsvrij zijn. Met name bij het verzenden van e-mail van en naar deze site moet u altijd rekening houden met de mogelijkheid van inbreuk op de beveiliging.

Gegevens wijzigen/verwijderen

Als u in de Roompot Vakanties databank geregistreerd staat, hebt u het recht een afschrift te ontvangen van de over u verzamelde gegevens. Een verzoek daartoe kunt u richten aan info@roompot.nl of schriftelijk naar Roompot Vakanties, Mariapolderseweg 1, 4493 ZG Kamperland. Ook kunt u contact opnemen via het telefoonnummer 0900 - 8810 (€ 0,20 p/m). Vanuit België: 070 - 246011 (€ 0,15 p/m). Als uit het ontvangen afschrift naar uw mening blijkt dat de gegevens die over u zijn vastgelegd niet juist of onvolledig zijn of naar uw mening, gelet op het doel van de registratie, niet in de databank van Roompot Vakanties thuis horen, dan kunt u Roompot Vakanties vragen de gegevens aan te passen of te verwijderen. Ook voor een dergelijk verzoek kunt u bovenstaande adressen gebruiken.

Gebruik opgeslagen informatie

Wij zullen de opgeslagen informatie gebruiken om onze diensten uit te oefenen zoals genoemd in de voorwaarden. Verder mogen wij informatie over u gebruiken om u te voorzien van informatie over onze diensten en aanbiedingen waarvan we denken dat ze relevant voor u zijn. Ook kunnen wij een beperkte, relevante selectie van uw gegevens aan derden aanbieden voor het versturen van interessante informatie of leuke aanbiedingen. Uw informatie zal nooit en te nimmer worden opgeslagen in gegevensbestanden van derden, met uw toestemming mogen zij uw adresgegevens slechts gebruiken voor een éénmalige aanbieding. Het gebruik van uw gegevens aan derden zal echter niet gebeuren, indien u bij uw aanvraag/boeking of daarna aan ons heeft gemeld, dat u daarop geen prijs stelt. Roompot Vakanties zal uw gegevens dan niet meer, voor deze interessante informatie of leuke aanbiedingen, aan derden ter beschikking stellen. U kunt zo'n verzoek richten aan het volgende e-mailadres:info@roompot.nl of schriftelijk naar Roompot Vakanties, Mariapolderseweg 1, 4493 ZG Kamperland. Ook kunt u contact opnemen via het telefoonnummer 0900 - 8810 (€ 0,20 p/m). Vanuit België: 070 - 246011 (€ 0,15 p/m).

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, kunnen wij de door u via deze site verstrekte informatie gebruiken om de inhoud van onze site te verbeteren, om de site aan uw voorkeuren aan te passen, om op uw verzoek informatie te verstrekken, voor onze marketing- en onderzoeksactiviteiten en voor eventuele andere doeleinden die in dit privacybeleid worden vermeld. Daarnaast maken we volledig gebruik van alle informatie die via deze site wordt verzameld die niet op persoonsgebonden gegevens is terug te voeren.
Door deze site te gebruiken verklaart u zich akkoord met de bepalingen van dit privacybeleid. Telkens als u informatie verstrekt via deze site stemt u in met het verzamelen, gebruik en vrijgeven van die informatie in overeenstemming met dit privacybeleid.

Bovenstaande prijzen zijn de huurprijzen exclusief eventuele eindschoonmaak, toeristenbelasting à
€ 1,15 p.p.p.n., eventuele voorkeurstoeslag en waarborgsom.
Aan deze prijzen kunnen geen rechten worden ontleend.